De Plus voor u

De voordelen voor u

Alleen betalen voor hetgeen u nodig heeft
HRPlus Interim biedt professionele ondersteuning bij het ontwikkelen, inrichten, professionaliseren en/of uitbreiden van uw HR-beleid. Dit kan op projectbasis door middel van een interim-oplossing waarbij ik voor een afgesproken periode binnen uw bedrijf aan de slag ga. Het tijdelijk vervangen van uw HR-adviseur in geval van verzuim of verlof kan ik ook voor mijn rekening nemen. Het op vaste basis uitbesteden van de HR-taken voor een vast aantal uren per week behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Ondersteuning op slechts één of meerdere onderdelen van het HR-proces is ook mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

• Werving & selectie
• Introductie en onboarding
• Gesprekscyclus (functioneren, beoordelen)
• Verzuim
• Opstellen of aanpassen functieprofielen
• Belonings- en/of arbeidsvoorwaardenbeleid
• Functionerings- en/of ontslagvraagstukken

Voorkomen of beperken verzuimkosten
Aandacht geven aan het welzijn en de gezondheid van uw medewerkers bespaart verzuimkosten. Door mijn jarenlange ervaring met casemanagement van (langdurig) zieken weet ik hoeveel impact verzuim heeft op de bedrijfsvoering. Aandacht voor verzuim loont!

Eén aanspreekpunt
Ondanks dat ik zelfstandig werk, werk ik zeker niet alleen. In mijn netwerk zitten tal van samenwerkingspartners waarmee ik kan sparren, overleggen en waarnaar ik kan doorverwijzen. Op deze manier heeft u toegang tot diverse specialisten en ervaringsdeskundigen, zonder dat u hier zelf naar op zoek moet.

Méér dan alleen HR
Omdat ik ervan overtuigd ben dat communicatie noodzakelijk is voor een succesvolle onderneming, houd ik me naast HR advies en ondersteuning bezig met de DISC-methode; één van de bekendste methoden om gedragsvoorkeuren van mensen te typeren. Deze methode komt terug in assessments, te weten een persoonlijkheidsanalyse, en in trainingen.
Mijn ervaring is dat als mensen begrijpen hoe ze in elkaar zitten, ze bewuster omgaan met hun persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten. Bovendien leren ze ook hoe anderen in elkaar steken, wat de onderlinge communicatie en samenwerking bevordert. Allemaal elementen die hun inzet voor en betrokkenheid bij uw onderneming vergroten. Ik hoef u niet uit te leggen dat dit het rendement van uw organisatie ten goede komt!